Матеріали до підручника "Земельне право України" та до Науково-практичного коментаря Земельного кодексу України

 

У виданнях "Земельне право України" та Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України (написаний спільно з Р.І. Марусенком) наведені ілюстрації та зразки документів, що покликані ілюструвати викладені теоретичні положення, положення законодавчих актів. Більшість із них незручно або навіть неможливо читати у тому форматі, в якому вони надруковані, тому на сайті розміщені цифрові копії таких матеріалів у форматі, зручному для читання.
Також розміщено старі та рідкісні акти законодавства, які, на мій погляд, будуть корисними юристам-земельникам.

 

 

 

Матеріали практики:

1-а зона округу санітарної охорони курорта
1-й пояс санітарної охорони джерела водопостачання
Акт виносу в натуру земельної ділянки індивідуального забудовника

Акт відводу земельної ділянки (1954 рік)
Викопіювання з Генерального плану м. Марганець
Висновок державної землевпорядної експертизи
Висновок комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою
Висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки
Висновок про наявні обмеження (обтяження) та земельні сервітути
Висновок про обмеження та обтяження
Висновок про проведення наукової археологічної експертизи земельної ділянки
Висновок судової будівельно-технічної експертизи
Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
Витяг з погосподарської книги
Витяг з поземельної книги
Відмітки на договорі оренди про реєстрацію сільрадою та Центром ДЗК
Генеральний план с. Крюківщина
Державний акт на право власності на землю, виданий державному підприємству
Державний акт, що фактично посвідчує право спільної власності фізичних осіб та держави
Детальний план території житлового масиву с. Погреби
Довідка БТІ для приватизації
Довідка, за якою ЛЕП ототожнюється з сервітутом
Довідка про правовий статус, якісні та кількісні характеристики земельної ділянки
Довідка про реєстрацію земельної ділянки
Довідка про те, що особа не приватизувала земельних ділянок
Довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
Договір емфітевзису
Договір на право тимчасового користування землею (не оренда)
Договір оренди земельної частки (паю)
Договір про надання в безстрокове користування земельної ділянки (1955 рік)
Договір ренти
Еталон проекту відведення земельної ділянки
Еталон технічної документації по встановленню водоохоронних зон і прибережних смуг малих річок і водойм (ПП-01-80) ("Эталон технической документации по установлению водоохранных зон и прибрежных полос малых рек и водоемов")
Еталон технічної документації щодо встановлення обмежень і обтяжень у використанні земль сільськогосподарських підприємств (на прикладі Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області)
Знак "прикордонна смуга"
Зразки форм технічної документації по відведенню земель для державних і громадських потреб (1976 рік)
Інформаційні знаки, що позначають межі зони відчуження та особливо забруднених ділянок в ній
Карта (схема) природно-сільськогосподарського районування України
Охоронна зона ЛЕП
Охоронне зобов’язання (1979 рік)
Охоронне зобов’язання (2001 рік)
План земельної ділянки для індивідуальної забудови (1964 рік)
План земельної ділянки
План обмежень і сервітутів земельної ділянки
Поземельна книга
Положення про історико-культурний заповідник Самчики 
Примірний статут кооперативу по будівництву та експлуатації колективних гаражів-стоянок для автомобілів та мотоциклів, що знаходяться ув особистій власності громадян  
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки під АЗС
Проект землеустрою щодо встановлення і зміни меж населених пунктів
Проект організації та розвитку лісового господарства Херсонського держлісгоспу
Проект організації території садового товариства
Протокол про огляд доказів за їх місцезнаходженням
Протокол розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)
Реєстраційна картка земельної ділянки із вказівкою на існування сервітуту
Рішення виконкому про надання права індивідуальної забудови (1951 рік)
Рішення суду про припинення права власності на землю іноземного громадянина
Рішення суду про визнання права на самочинно збудований житловий будинок
Рішення міськради про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гаражно-будівельному кооперативу
Розпорядження райдержадміністрації про затвердження протоколу розподілу паїв
Розрахунок розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки
Схема визначення порядку користування земельною ділянкою
Схема планування території Погребинської сільради
Схема поділу ділянки (дуже складна)
Схема тимчасового розташування гаража
Технічна документація по паюванню
Технічна документація схеми поділу земель колективної власності
Тимчасове керівництво із встановлення водоохоронних зон та прибережних смуг великих річок та водойм Української РСР та режиму господарської діяльності на їх території ("Временное руководство по установлению водоохранных зон и прибрежных полос крупных рек и водоемов Украинской ССР и режима хозяйственной деятельности на их территории")
Черговий кадастровий план


Старі та рідкісні нормативно-правові акти:

Закон про вихід з общини (Закон о выходе из общины) від 09.11.1906
Закон про землеустрій (Закон о землеустройстве) від 29.05.1911
Наказ землевпорядним комісіям (Наказ землеустроительным комиссиям) від 19.06.1911
Земельний кодекс УРСР (УСРР) 1922
Обов'язковий для всіх землекористувачів мінімум заходів по боротьбі з ерозією грунтів і по відновленню родючості та продуктивному використанню еродованих земель в УРСР, затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 12.09.1960 №1541
Указ Президії Верховної Ради УРСР "Про посилення боротьби з бур'янами" від 26.04.1962
Правила по боротьбі з бур'янами, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР від 11.05.1962 №531
Основи земельного законодавства Союзу РСР та союзних республік від 13.12.1968 ("Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик")
Правила забудови сільських населених пунктів УРСР, затверджені постановою РМ УРСР від 16.04.1970 №212
Інструкція по внутрігосподарському землеустрою колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств Української РСР, затверджена Міністерством сільського господарства УРСР 26.03.1975
Основні положення про рекультивацію земель, порушених при розробці родовищ корисних копалин, торфу, проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт ("Основные положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, тора, проведении геологоразведовательных, строительных и других работ"), затверджені Державним комітетом СРСР з науки та техніки, Державним комітетом РМ СРСР у справах будівництва, Міністерством сільського господарства СРСР, Державним комітетом лісового господарства РМ СРСР 16.05.1977 
Постанова Ради Міністрів УРСР "Про порядок ведення державного земельного кадастру" від 10.06.1977 №501
Інструкція про порядок поховання, утримання кладовищ та організацію ритуального обслуговування в населених пунктах України, затверджена наказом Держжитлокомунгоспу України від 16.12.1991 №126

Список актів-джерел екологічного законодавства (підготовлений А.М.Мірошниченком та Т.О.Третяком)
Список рекомендованої літератури із земельного права