Система земельного права

5 Система земельного права


Система земельного права як галузі права

Система (внутрішня структура, побудова) земельного права як галузі права включає в себе правові норми, що обєднуються в інститути. Правові інститути, в свою чергу, групуються в загальну та особливу частини. Звичайно, такий поділ є умовним.

З урахуванням поглядів, що є усталеними в доктрині, до загальної частини можна включити такі інститути:

  • права власності на землю;
  • права землекористування;
  • правового забезпечення набуття прав на землю;
  • правового регулювання плати за землю;
  • правового забезпечення управління в галузі використання, відтворення та охорони земель;
  • правової охорони земель;
  • юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

Особлива частина включає правові інститути, що закріплюють правовий режим окремих категорій земель. Перелік категорій земель закріплений у ч.1 ст.19 ЗКУ.


Система земельного права як науки та навчальної дисципліни

Потрібно памятати, що система земельного права як галузі права не співпадає із системою земельного права як науки та навчальної дисципліни. До системи земельного права як науки входять не правові інститути, а підсистеми наукових положень, інформації, знань. Тому у загальній частині земельного права як науки та навчальної дисципліни виділяють, напр., такі розділи, не характерні для системи галузі права:

  • вчення про землю як обєкт земельного права;
  • вчення про земельне право як галузь права;
  • вчення про розвиток земельно-правового регулювання тощо.

У системі земельного права як науки та навчальної дисципліни, на відміну від системи галузі права, виділяють також спеціальну частину, що включає відомості про земельно-правове регулювання у зарубіжних країнах.