Основні правила правозастосування. Заповнення прогалин у правовому регулюванні

8.3. Заповнення прогалин у правовому регулюванні

Певні відносини, що потребують правового регулювання, можуть бути законодавством неврегульовані. Такі явища називаються прогалинами у правовому регулюванні.

Прогалини у правовому регулюванні земельних правовідносин заповнюються за допомогою застосування аналогії права та аналогії закону.

Так, відповідно до ч.ч.7, 8 ст.8 ЦПК, «[я]кщо спірні відносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права)»; «[з]абороняється відмова у розгляді справи з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини». Аналогічні положення вміщені у ч.ч.5, 6 ст.4 ГПК, ч.7 ст.9 КАСУ. Правила щодо аналогії права та аналогії закону вміщені і в ст.8 ЦКУ.

Слід враховувати, що аналогія права та аналогія закону не може застосовуватися для покладення на фізичних та юридичних осіб якихось додаткових обовязків та присвоєння органами державної влади та місцевого самоврядування додаткових повноважень. Відповідно до ст.19 КУ,

«Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.»


Зважаючи на викладене, аналогія може використовуватися для встановлення порядку дії органів державної влади та місцевого самоврядування з метою сприяння у реалізації прав фізичних та юридичних осіб; вона може бути застосована для встановлення балансу в правах та інтересів субєктів якихось неврегульованих законом відносин.